ogłoszenia
sport
świetlica
biblioteka
pedagog
programy
dok. szkolne
ważne daty
archiwum
 

 

 

 

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

W dniu 12 maja 2017 roku w naszej szkole odbyła się XII edycja Konkursu Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów klas młodszych. Testy dla poszczególnych poziomów opracowała pani Dorota Jasion, która jest organizatorem w/w konkursu. Uczestniczyło
w nim 43 uczniów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wypełniały otrzymane testy.

Komisja w składzie:

mgr Dorota Jasion - przewodnicząca komisji
mgr Lidia Bednarska - członek
mgr Joanna Utnik - członek

przyznała:

na poziomie klasy pierwszej:

I   miejsce - Marcinowi Jurysowi
II  miejsce Gabrieli Orłowskiej
III miejsce - Magdalenie Najdo

na poziomie klasy drugiej:

I miejsce - Michalinie Tokarskiej
Dwa drugorzędne drugie miejsca: Janowi Mące i Mikołajowi Łysoniewskiemu
III miejsce - Hubertowi Pięcie

na poziomie klasy trzeciej:

I   miejsce - Natalii Pięcie
II  miejsce - Klaudii Lenard
III miejsce - Patrycji Bidos

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie w związku z ogólnopolską akcją "Czad i ogień. Obudź czujność"
 

6  marca w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów wszystkich klas z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. w związku z ogólnopolska akcją „Czad i ogień. Obudź czujność”. Pogadanka dotyczyła zagadnień związanych z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą pożary budynków, oraz cichy zabójca, jaki jest tlenek węgla potocznie zwany „czadem”.  Uczniowie dowiedzieli się jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt gaśniczy, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas ewakuacji.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki plebiscytu

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dobra Szkoła

Reforma edukacji - najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ślubowanie 1 klasy

 

Dnia 21 listopada 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej odbyła się uroczystość pasowania dzieci z klasy pierwszej na uczniów. Uświetnili ją swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz Ćmielowa – pan Jan Kuśmierz, inspektor oświaty pan Tomasz Neyman, prezes Ogniska ZNP – pani Halina Ćwik, dyrektor gimnazjum w Brzóstowej – pani Maria Kowalska. W efektownej części artystycznej przygotowanej pod czujnym okiem wychowawczyni Doroty Jasion pierwszoklasiści wykazali się umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi. Pierwszaków wspomagały uczennice klasy trzeciej: Klaudia Lenard, Oliwia Lisowska, Lidia Rejkowicz, Dagmara Szostak i Natalia Pięta. Dzieci zdały egzamin celująco. Pięknie recytowały, śpiewały i tańczyły po czym złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Otrzymały także upominki od zaproszonych gości, rodziców i Rady Rodziców, które sprawiły im wiele radości. Pełne wrażeń wróciły do domu.

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie z policjantem

 

 

              

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14 Października - Dzień Nauczyciela

 

 

                   

 

                   

 

           

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Numer konta na które można dokonać wpłaty na zakup sztandaru : 76 9423 0000 2002 0024 8095 0002  

BS - Ożarów oddz. Ćmielów ( Z DOPISKIEM " SZTANDAR " )  Dziękujemy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uroczystość nadania imienia prof. Mariana Raciborskiego połączona z obchodami 50-lecia

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej

 

 

Dnia 16 września 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej odbyła się uroczystość nadania jej imienia prof. Mariana Raciborskiego połączona z obchodami 50-lecia. Na tę wyjątkową imprezę przybyli:     Ks. Proboszcz Czesław Gumieniak,  Poseł Ziemi Świętokrzyskiej –Andrzej Kryj, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego- Arkadiusz Bąk,  Przedstawicielka Radnego Sejmiku Grzegorza Szaginiana – Wioletta Rogala – Mazur, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty –wizytator Barbara Krzemińska, Radni Powiatu Ostrowieckiego: Mariusz Pasternak oraz reprezentujący również Starostę Ostrowieckiego Mirosław Rogoziński, Burmistrz  Ćmielowa -Jan Kuśmierz, Z-ca Burmistrza -Tadeusz Chmielecki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie-Marianna Gierczak oraz radni Rady Miejskiej, Inspektor Oświaty-Tomasz Neyman, przedstawiciele związków zawodowych oświaty - ZNP - Wanda Kołtunowicz i Halina Ćwik i NSZZ „Solidarność” – Dariusz Urbański, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Gminy Ćmielów, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodnicząca Rady Rodziców Mariola Orłowska.  Licznie przybyli również emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy obsługi, mieszkańcy okolicznych miejscowości, absolwenci i sympatycy szkoły. Nad przygotowaniami i przebiegiem czuwał dyrektor Zbigniew Czubala. Impreza została zorganizowana dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi.

Szkoła w Brzóstowej powstała w 1966r. jako jedna z „tysiąclatek” budowanych na tysiąclecie państwa polskiego. W kwietniu 2016r. Rada Miejska w Ćmielowie przyjęła wniosek dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców o nadanie placówce imienia prof. Mariana Raciborskiego- światowej sławy botanika            i odkrywcy roślin urodzonego w 1863r. w Brzóstowej. Te fakty zadecydowały    o zorganizowaniu obchodów. Rozpoczęły się one mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Wniebowstąpienia NMP w Ćmielowie, podczas której nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły. Mszę celebrował Ksiądz Dziekan Czesław Gumieniak oraz byli katecheci Szkoły w Brzóstowej – ks. Stanisław Szuba i ks. Wojciech Zając. Po przemarszu społeczności szkolnej    i zaproszonych gości z Ćmielowa do Brzóstowej kontynuowano uroczystość     na boisku wielofunkcyjnym obok szkoły. W czasie części oficjalnej Rada Rodziców przekazała na ręce dyrektora sztandar szkoły. Przewodnicząca Rady Miejskiej Marianna Gierczak odczytała uchwałę rady o nadaniu szkole imienia prof. Mariana Raciborskiego.

W dalszej kolejności nastąpiła część artystyczna, w której uczniowie zaprezentowali swe talenty recytatorskie, wokalne, muzyczne i gimnastyczne. Zgromadzonej na trybunach publiczności pokazy bardzo przypadły do gustu. dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna dotycząca historii szkoły i sylwetki patrona.

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek dla uczestników. Przy nim wspomnieniom nie było końca. Wielu zaproszonych gości zwiedziło szkołę, która może poszczycić się nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi.

Impreza przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze. Na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Życzymy kolejnych udanych jubileuszy.

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  
  W czerwcu 2016 r. zakończono realizację projektu powszechnej nauki pływania
  "Umiem pływać" w gminie Ćmielów

 


Projekt realizowany był w okresie od 22.03.2016 do 14.06.2016r. Uczestniczyło w nim 30 uczniów z klas I-III PSP w Brzóstowej i SP w Ćmielowie. Nauka pływania odbywała się w ramach dodatkowych zajęć sportowych. Udział w projekcie był bezpłatny. Koszty związane z realizacją projektu ponosiła gmina Ćmielów, która zorganizowała dowóz dzieci na basen i pokryła koszty związane z wynagrodzeniem wychowawcy. Zadania
w postaci uiszczenia opłat basenowych, zatrudnienie instruktora i koordynatora projektu finansował Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.
 

     

 

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania umożliwiły uczniom kl. I-III nabycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznania się z zasadami zachowania bezpieczeństwa na akwenach wodnych, zachęciły do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrożyły do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że główny cel projektu został zrealizowany tj. dzieci nabyły podstawowe umiejętności pływania. Atrakcyjność prowadzonych  zajęć oraz brak powszechnego dostępy dla dzieci wiejskich do krytej pływalni spowodowała systematyczne uczestnictwo dzieci w zajęciach projektu „Umiem pływać”.

 

 Na zakończenie projektu każde  dziecko otrzymało pamiątkowy certyfikat ukończenia nauki pływania w 2016r. Była to już IV  edycja tego typu projektów. Do tej pory
z bezpłatnej nauki pływania w gminie Ćmielów skorzystało ok. 120 uczniów.

 

 

 

 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

                   

 

                   

 

                   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

XI Szkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem


W dniu 20 kwietnia 2016 r. został przeprowadzony XI Szkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem w którym wzięło udział 47 uczniów. Wyniki przeprowadzonego konkursu są następujące:


na poziomie klasy pierwszej:

I miejsce - Marysia Orczyk

II miejsce - Anielka Bugajska

III miejsce - Michalina Tokarska

 

na poziomie klasy drugiej:

I miejsce - Kacperek Grudzień

II miejsce - Natalka Pięta

III miejsce równorzędnie - Julka Gawloska i Pawełek Buczkowski

 

Na poziomie klasy trzeciej:

I miejsce - Oskarek Kosno

II miejsce - Romek Granat

III miejsce - Ewelina Tur

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II BIEG ĆMIELOWSKI 2016

 

22 maja 2016 r. na Stadionie Leśnym w Ćmielowie odbył się II Bieg Ćmielowski w którym uczniowie naszej szkoły osiągnęli w poszczególnych kategoriach wiekowych następujące wyniki:


rocznik 2003-2004 chłopcy ( 3000 metrów )

1 miejsce - Golec Damian

2. miejsce - Lisowski Krystian

 

rocznik 2003-2004 dziewczęta ( 3000 metrów )

4 miejsce - Połetek Katarzyna

6 miejsce - Kubas Anna

8 miejsce - Pawełczuk Karolina


rocznik 2005-2006 dziewczęta ( 600 metrów )

1 miejsce - Tomaszewska Natalia

2 miejsce - Kolasa Klaudia

 

rocznik 2005-2006 chłopcy ( 600 metrów )

2 miejsce - Bańda Adam

 

rocznik 2007-2008 chłopcy ( 400 metrów )

1 miejsce - Buczkowski Paweł

3 miejsce - Spychaj Mateusz

 

              

 

              

 

              

 

     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trzymaj Formę


12 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzóstowej odbyły się obchody związane ze Światowym Dniem Zdrowia. Imprezę uświetnili zaproszeni goście –Inspektor Oświaty w Ćmielowie 
Tomasz Neyman oraz pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Anna Płatek. Obydwie szkoły od dziesięciu lat uczestniczą w realizacji ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę” współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności i Związek Pracodawców
w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.  W naszym powiecie wdrażanie tego programu koordynuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 12 kwietnia, podsumowując realizację programu „Trzymaj Formę” w szkołach w Brzóstowej, wszyscy uczniowie brali udział w międzyszkolnym festiwalu zdrowia. czytaj dalej

 

              

 

              

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  "Młodzież zapobiega pożarom"
 


W dniu 22 marca 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzóstowej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" W eliminacjach udział wzięło 29 uczestników ze szkół: Szkoła Podstawowa w Ćmielowie, Gimnazjum w Ćmielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzóstowej oraz Gimnazjum w Brzóstowej. Zwycięzcami eliminacji zostali:


I grupa wiekowa - szkoły podstawowe

I miejsce  - Lisowski Krystian          ( PSP w Brzóstowej )

II miejsce - Mazur Kornelia              ( PSP w Brzóstowej )

III miejsce - Kołodziejczyk Maciej  ( PSP w Brzóstowej )
 

II grupa wiekowa - szkoły gimnazjalne

I miejsce   - Piotr Kołodziejski   ( Gimnazjum w Brzóstowej )

II miejsce  - Jacek Wrona          ( Gimnazjum w Brzóstowej )

III miejsce - Marta Szczygieł    ( Gimnazjum w Brzóstowej )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego pt. "Niebezpieczeństwa grożące dziecku,.
Znam i radzę sobie z nimi"

 

          

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Ćmielowa

 

           

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dni Otwarte
 

W dniu 18 lutego 2016 roku o godz. 17.00 odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty, na

który serdecznie zaprosiliśmy rodziców wraz z dziećmi od czterech do sześciu lat.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością p. H. Ćwik - prezes Oddziału ZNP w Ćmielowie.

Zaproszeni goście obejrzeli inscenizację teatralną pt. "Wesoły świat Jana Brzechwy"

w wykonaniu dzieci przedszkolnych i uczniów klasy III uczęszczających na Kółko

Teatralne pod kierunkiem p. Doroty Jasion i Anny Hadyny w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Następnie zaprosiliśmy naszych Milusińskich do wspólnej zabawy: "Ugibugi" i "Marsjanek",

po czym zwiedziliśmy budynek szkoły. Goście mieli okazję obejrzeć prezentację

multimedialną i wziąć udział w zabawie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

prowadzonej przez p. Lidię Bednarską a także w grach i zabawach na komputerze pod

opieką p. Pawła Kędziory. Z zasobami bibliotecznymi zapoznała zaproszonych p. Dorota

Stachurska. Nasi Milusińscy otrzymali drobne upominki. Miło nam było ich gościć. Cieszymy

się bardzo z ich zadowolenia po wizycie w naszej szkole.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ferie 2016

od 18.01 - 22.0125.01 - 27.01.  2016 r.

 

Zajęcia będą odbywać się w godzinach 10.00 - 14.00

Miejscem zajęć będzie sala gimnastyczna, pracownie komputerowe, świetlica szkolna,

 biblioteka szkolna. Wyjazdy na basen zaplanowano na 19 i 26 stycznia

( wyjazd o godz. 15.30 z parkingu spod szkoły w Brzóstowej, powrót około godz. 17.00 )

 

Zajęcia obejmować będą:

  • Prace plastyczne - wykonywanie ozdób karnawałowych

  • Zajęcia rozwijające umiejętności językowe

  • Gry i zabawy sportowe "W zdrowym ciele zdrowy duch"

  • Przygoda z książką - zajęcia biblioteczne

  • Zabawy stolikowe - turniej gier planszowych

  • Spotkanie z ciekawym filmem, ulubioną bajką

  • Konkurs "Mistrz sudoku"

  • Wyjazdy na basen do Ożarowa

 

ZAPRASZAMY !!! :)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jasełka

 

              


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszyscy uczniowie i nauczyciele obejrzeli uroczystą akademię w której wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brzóstowej. Występy uczniów bardzo się podobały i były nagradzane licznymi oklaskami.

 

 

              

 

              

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas I - III  "Moja szkoła - bezpieczna,

przyjazna, tolerancyjna"

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas IV - VI pod hasłem " Świat bez głodu"

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyniki Plebiscytu "Najsympatyczniejszy Uczeń w szkole"

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

        

MODERNIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BRZÓSTOWEJ

 

 

31 sierpnia 2015 r. zakończono w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Modernizacja oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej”. realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej  poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Projekt obejmował realizację trzech zadań głównych:

Zad.1 Organizacja placu zabawrealizując zadanie zakupiono i zamontowano czterowieżowy wielofunkcyjny zestaw rekreacyjny. Zestaw wykonany jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. część elementów ze stali nierdzewnej a daszki i wypełnienia z tworzywa HDPE. Strefy bezpieczeństwa wykonano z płyt gumowych typu EPDM o grubości 5 cm na podbudowie betonowej.

Zad.2 Dostosowanie pomieszczeń zadanie to polegało na dostosowaniu i modernizacji dwóch łazienek uczniowskich i jednej personelu. W ramach zadania wymieniono białą hydraulikę(umywalki z syfonami i bateriami, miski ustępowe z deskami i spłuczkami, zamontowano podajniki na ręczniki, mydło i papier toaletowy, zakupiono podesty i nakładki zmniejszające obwód ustępu, elektryczny podgrzewacz wody. Artykuły i sposób ich montażu dostosowano do potrzeb dzieci młodszych.

Zad.3 Wyposażenie -W ramach tego zadania zakupiono meble(sprzęt ITC i multimedialny (telewizor 55’, odtwarzacz DVD, projektor, laptop, radiomagnetofon, kserokopiarkę), komplet zabawek, pomocy dydaktycznych, artykuły plastyczne, artykuły poprawiające bezpieczeństwo dzieci, w tym obudowy grzejników z elementami sensorycznymi.

 

Łączny koszt zadań to 92 791.71 PLN z czego 87 270.00 PLN finansowane z Projektu, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Ćmielów.

 

Dzięki realizacji projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej stworzone zostały bardzo dobre warunki do objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci 3, 4 i 5 letnich. Gwarantują wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych.

 

 

 

                   

 

                   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opracowanie © Paweł Kędziora